8/8/08

~~~ХҮЛЭЭЛТ~~~

Xог новшин дунд
Хоногийн амьдрал төөрсөөр
Орчлонд би олзлогдож ирсэн
Онгон сэтгэлээ энд хиртээсэн

Хэзээ буцахаа мэдэхгүй ч
Хэдэн үг хэлмээр санагдана
Гэхдээ би хэлэхгүй
Гэмшил хэзээ ч төрөхгүй

Нар хэмээх халуун там ирж буцсаар
Нас хэмлэж итгэл төрүүлнэ
Бурангуй ертөнцөд сэтгэл давчидаж
Бурханы өгөх үхлийг аврал мэт хүлээнэ

bumon 2006 on

No comments: