12/4/08

**********************************

Тэнгэрийн гуниг мэт бороо асгархад
Тэнд хайр үлдсэн байх гэсэн бодол ургана

******************************

Шүлэг бороонд нороод чичирхэд
Чиний үнэр хаанаас ч юм ирнэ
Чамайг би явчихсан гэж бодож байсийм

****************************
Үнэндээ юу ч байхгүй
Үхэл ч гэж байхгүй
Үг ч хэл ч гэж байхгүй
Үргэлжилэх цаг ч гэж байхгүй

Нүгэл ч гэж байхгүй
Нүцгэн гуниг ч байхгүй
Чи би ч гэж байхгүй
Чиг зүг ч гэж байхгүй

Бүүр юу ч байхгүйд
Байгаа бүхэн хоосон

No comments: