6/30/08

~~~ЭРДЭНЭ~~~

Надад нэг л эрдэнэ бий
Насныхаа зовлонг цуглуулж үрийг нь олж авсан
Найраг шүлэг,ухаарлаар усалж ургуулсан
Намар хавар цагийн урсгалд үл автах
Навчисаа дэлгэсэн нэгэн мод бий
Намхан ч гэсэн миний л мод
Нарийнхан ч гэсэн модны минь мөчирөө

No comments: