10/24/07

ҮГЭЭР ИЛЭРХИЙЛЭХ СЭТГЭЛ

Хамгийн сайхан цэцэгийг чамдаа өгье
Тиймээ хамгийн сайхныг нь
Хачин их хайрыг чамдаа өгье
Тиймээ сүү дэвэрч асгарах шиг

Нүцгэн модноос шүлэг ургуулж чамд өгье
Тиймээ зүрхнээс ургасан галт сарнай шиг
Нүүдэлийн шувууд үрээ орхиод нисдэггүй шиг
Тиймээ нүгэл буяны хорвоог чамтай хамт туулъя

Тиймээ ....... чамайг үүрээд ч гэсэн туулъя

No comments: