10/5/08

*****Ээлж*****

Нар шарсан намрын
Навчис нь унах модны
Сүүдэр туссан талд
Сүнс амрахаар хажуулдахад

Өглөө унтсан өвс
Өндийж ирээд сунайлаа
Хэдэн үхэр ирж явна
Хэлэхүү байхуу өвсөнд

No comments: