10/17/08

*****Зураглал*****

Намрын өглөө,анхны цас
Норсон бээлий,даарсан гар
Усны тэрэг,дөчийн бидон
Цагаахан инээд,цасан өвгөн.
.....хүүхэд нас минь....

No comments: